Praznik rada

PRAZNIK RADA

Drama / 113′ / 2022.

Scenarista i reditelj: Pjer Žalica

MAY LABOR DAY

Drama / 113′ / 2022.

Scriptwriter & Director: Pjer Žalica

Uloge / Cast: 

Muhamed Hadžović, Emir Hadžihafizbegović, Admir Glamočak, Boris Isaković, Aleksandar Seksan, Mirvad Kurić, Jasna Žalica, Tatjana Šojić, Dženita Imamović Omerović, Labina Mitevska, Vedran Đekić, Branka Katić, Ermin Bravo, Branimir Popović

Ekipa / Crew:

DOP: Almir Đikoli / Production Designer: Nedjeljko Mikac / Editor: Pjer Žalica / Composer: Dino Šukalo / Sound Designer: Srđan Kurpjel / Sound Recordist: Igor Popovski / Costume Designer: Andrea Samardžić / Costume Co-designer: Lejla Graho / Make-Up Artist: Simona Ristevska

Producers: Aida Huseinović, Rusmir Efendić, Pjer Žalica / Co-Producers: Boris T. Matić, Lana Matić, Labina Mitevska, Jelena Mitrović, Igor Kecman, Ivan Đurović

Sinopsis:
Nakon deset godina u Njemačkoj, Armin u gluhoj noći dolazi u Bosnu. Prvomajski su praznici, tek je oženjen, želi da iznenadi oca Fudu. Nema ga kući. Komišija kaže: uhapsiše Fudu, ko zna zašto. U mahali nemir. Fudo da je zločinac?! Armin želi doznati istinu, a komšiluk proslaviti Praznik rada.

Synopsis:
After ten years in Germany, Armin returns to Bosnia. He just got married and wants to surprise his father, but he is not home. Neighbours say that he has been arrested, nobody knows why. The papers say that he is a suspect for the war crime back in the 90s. Armin wants to learn the truth and the neighbourhood to celebrate May Labor Day.

 

 
  • Sa snimanja

 

Zemlje produkcije: BA, HR, MK, RS, ME

Production countries: BA, HR, MK, RS, ME

Produkcija:
Udruženje za promociju umjetnosti i kulture FORUM(BA)

Koproducenti:
Propeler Film (HR) / Sisters and Brother Mitevski Production (MK) /Backroom Production i Filmska kuća Baš čelik (RS) / ABA Film (ME)

Projekat su podržali:
Fondacija za kinematografiju Sarajevo / EURIMAGES fond Vijeća Evrope / Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo / Hrvatski audiovizualni centar / Agencija za film Sjeverne Makedonije / Filmski centar Srbije / Filmski centar Crne Gore / Kreativna Evropa  – MEDIA program EU / BH Telecom / BHRT / ARTE Kino Int.

Production:
Association FORUM(BA)
 
Co-production:
Propeler Film (HR) / Sisters and Brother Mitevski Production (MK) / Backroom Production & Bas Celik Film House (RS) / ABA Film (ME)
 
 
Supported by:
Foundation for Cinematography Sarajevo / Council of Europe’s Eurimages Fund / Ministri of Culture and Sports of Sarajevo Canton / Croatian Audiovisual Centre / North Macedonia Film Agency / Film Center Serbia / Film Center of Montenegro / Creative Europe – MEDIA Progamme EU / BH Telecom / BHRT / ARTE Kino Int.

Pivara Tuzla / HIFA-OIL / Triglav Osiguranje / Tondach BiH / Općina Ilidža / International Health BiH / SinMax / Grand Automotive – Ford BIH / MIBO Komunikacije / Bašća kod Ene / Eurofarm Centar / KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo / Oslobođenje / Kovertelux / KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave / DVB Bjelave / Općina Centar Sarajevo/ Općina Stari Grad Sarajevo / Općina Novo Sarajevo / MUP KS / MUP FBIH / Ministarstvo saobraćaja KS / Akademija scenskih umjetnosti i Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu / Hotel HOLIDAY Sarajevo

Kontakt / Contacts:  udruženjeforum@gmail.com; filmpraznikrada@gmail.com

Fotografije / Stills: MAY LABOR DAY Stills